BIP Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Katolickiej w KartuzachStrona główna

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II powstało w 1998 roku, a dwa lata później rozpoczęło swoją działalność Katolickie Gimnazjum. Z inicjatywy fundatorów szkoły: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Doroty Arciszewskiej - Mielewczyk, jej męża śp. Krzysztofa, śp. Jacka Wrońskiego oraz Waldemara Wrońskiego wybudowano nowy gmach szkolny z komfortowymi warunkami do nauki.

Organem prowadzącym obie szkoły jest Biskup Diecezjalny w Pelplinie. 23 października 2000 r. obu szkołom nadano imię Jana Pawła II, każdego 16 - tego dnia miesiąca obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Jesteśmy członkami Rady Szkół Katolickich w Polsce. Współpracujemy z innymi szkołami krajowymi i zagranicznymi.

Od początku istnienia obu szkół katolickich funkcję dyrektora pełniła p. Dorota Arciszewska – Mielewczyk, a wicedyrektorem był p. Marian Gostkowski. Funkcję Asystenta Kościelnego pełni ks. dr Ryszard Różycki. Od 1 listopada 2013r. do 31 sierpnia 2016r. dyrektorem szkoły był p. Marian Gostkowski, a wicedyrektorem ks. Grzegorz Kudelski (prefekt szkoły).
Od 1 września 2016r. do dziś funkcję dyrektora szkoły pełni ks. Grzegorz Kudelski. Wicedyrektorem została p. Krystyna Cieszyńska. Od 1 września 2017r. w związku z reformą oświaty szkoła przekształciła się w Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II.

Tradycją szkoły są comiesięczne wyjazdy do teatru lub wykłady w instytucjach naukowo - kulturalnych Trójmiasta. Szkoła organizuje liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w licznych zajęciach pozalekcyjnych, atrakcyjnych zajęciach organizowanych w ramach wieczorów i nocy naukowych. W szkole realizuje się wiele innowacji pedagogicznych. Co roku uczniowie gimnazjum, a później szkoły podstawowej zostawali finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych. Wyróżniające wyniki w nauce mają potwierdzenie w Edukacyjnej Wartości Dodanej szkoły oraz w najlepszych wynikach egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty w powiecie kartuskim.

 

Więcej informacji na www.katolik.kartuzy.pl

O nas

 

Nr KRS 0000350773

 

PKO BP S.A. o/ Kartuzy

 

15 1020 1866 0000 1502 0035 5057

 

 

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach jest :
A. Wspieranie działań pedagogicznych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła w Kartuzach
B. Upowszechnienie wiedzy o patronie Szkoły Janie Pawle II
C. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój edukacji, inicjatyw charytatywnych i wyrównywania szans młodzieży

D. Wspieranie rozwoju szkoły w zakresie rozbudowy placówki
E. Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza
F. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, religijnych i patriotycznych
G. Wspieranie lokalnej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
H. Upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz katolickiej nauki społecznej
I. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społecznościami lokalnymi
J. Upowszechnianie idei wolontariatu.


 

Skład zarządu stowarzyszenia:

 

  1. ks. Ryszard Różycki - Prezes
  2. Grażyna Recław - Wiceprezes
  3. Danuta Skalska - Sekretarz
  4. Elwira Prystupa - Skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

 

1. Jerzy Pobłocki - Przewodniczący

 

2. Joanna Kąkol - Zastępca

 

3. Izabela Elgert - Sekretarz


Wytworzył:admin2014-07-26
Udostępnił:admin2014-07-26 09:49:49
Zmodyfikował:admin2020-07-10 08:00:40
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )