BIP Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Katolickiej w KartuzachO nas

 

Nr KRS 0000350773

 

PKO BP S.A. o/ Kartuzy

 

15 1020 1866 0000 1502 0035 5057

 

 

 

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach jest :

 

A. Wspieranie działań pedagogicznych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach.

 

B. Upowszechnienie wiedzy o patronie Szkoły Janie Pawle II

 

C. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój edukacji, inicjatyw charytatywnych i wyrównywania szans młodzieży

 

D. Wspieranie rozwoju szkoły w zakresie rozbudowy placówki

 

E. Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza

 

F. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, religijnych i patriotycznych

 

G. Wspieranie lokalnej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

 

H. Upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz katolickiej nauki społecznej

 

I. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społecznościami lokalnymi

 

J. Upowszechnianie idei wolontariatu.

 


 

Skład zarządu stowarzyszenia:

 

  1. Ks. Ryszard Różycki – Prezes
  2. Grażyna Recław – Wiceprezes
  3. Danuta Skalska – Sekretarz
  4. Elwira Prystupa – Skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

 

1. Jerzy Pobłocki

 

2. Joanna Kąkol

 

3. Izabela Elgert

 

Kontakt i lokalizacja

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach

ul. Rynek 6

83-300 Kartuzy

e-mail: klokartuzy@wp.pl

tel./fax: 058 681 38 00

kom. 515135661


Wytworzył:admin2014-07-26
Udostępnił:admin2014-07-26 09:50:54
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )